• 19
    Shares

“Ludzie, którzy nie potrzebują innych ludzi, potrzebują innych ludzi, by im okazywać, że są ludźmi, którzy nie potrzebują innych ludzi”

Terry Pratchett

  KONTAKT   

noMOREsecrets project